Промени - канцерогени и мутагени при работа

Публикувана от в ,
147
Промени - канцерогени и мутагени при работа

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

След като изтече периода на обществената консултация /от 14.12.2019 г. до 12.01.2020 г./ относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа в ДВ Брой: 5, от дата 17.1.2020 г. бе публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа.

Какво е новото в Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа и какво се цели с промените?

Наредбата хармонизира националното законодателство с европейското, като целта е да се осигури по-висока степен на защита за здравето на работещите чрез въвеждане на гранични стойности за професионална експозиция за 27 канцерогена и мутагена. За 18 канцерогена и мутагена граничната стойност за професионална експозиция бе въведена в Наредба № 13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиции на химични агенти при работа. За останалите9 от тях обаче до момента в националното ни законодателство липсваха гранични стойности за професионална експозиция. Ще забелижите вероятно и това, че се въвеждат нови още по строги гранични стойности на професионална експозиция от действащите към момента.

С цел облекчаване на работодателите в Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа се създава Приложение №3 с гранични стойности на професионална експозиция на всички канцерогени и мутагени, като съответно същите се заличават от Наредба № 13.
За ваше удобство се опитахме да извадим и сравним промените, като оцветихме в табличен вид старите текстове с червен а новите с зелен курсор.
Цялото съдържание на бюлетина може да намерите на следния линк за сваляне .
Ако линка не работи моля, използвайте следната връзка  https://wstc.bg/failove/

Разработил бюлетина : Екипът на Служба по трудова медицина “Ви Ес Ти Си” ООД

 

54321
(0 votes. Average 0 of 5)