Промени - канцерогени и мутагени при работа
Публикувана от в ,

Промени - канцерогени и мутагени при работа

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, След като изтече периода на обществената консултация /от 14.12.2019 г. до 12.01.2020 г./ относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2003 г. за защита…

Избор на подходящи маски /противопрахови/
Публикувана от в

Избор на подходящи маски /противопрахови/

Всички използвани дихателни маски трябва да отговарят на изискванията на: БДС EN 149:2001 Средства за защита на дихателните органи. Филтриращи полумаски за защита от частици. Изисквания, изпитвания, маркировка; Нормативният документ…

Публикувана от в

Вътрешни правила за извършване на специализирани проверки от ИА ГИТ

Уважаеми колеги, днес на сайта на Главна инспекция по труда бяха публикувани Вътрешните правила за извършване от контролните органи на Агенцията на специализирани проверки за прилагане на квотата за назначаване…