За нас

Имате нужда от професионална консултация?

НАШАТА ИСТОРИЯ ЗАПОЧНА!

“Ви Ес Ти Си” ООД е българско частно дружество със седалище и адрес на регистрация в гр. Разград. Нашата история започна в последните дни на 2018 г. като една идея, породена от преките ни дългогодишни наблюдения в областта на здравословните и безопасни условия на труд. Ние сме ентусиазирани, ние се взираме в бъдещето, търсейки нови предизвикателства в областта на здравословните и безопасни условия на труд. Ние сме независими, а предизвикателствата ни вдъхновяват, давайки ни сили да прекрачваме поставените граници и стереотипи.

Още в самото начало при възникването на тази идея, ние си поставихме една приоритетна цел: Да осигурим на своите клиенти и партньори наистина реални и видими висококачествени услуги в областта на здравословните и безопасни условия на труд. Работихме денонощно и всеотдайно, вложихме всичко от себе и резултатите – един по един – не закъсняха. 

За съвсем кратко време, клиенти и партньори на дружеството ни вече са стабилно доминиращи и водещи в своя сектор предприятия от всички отрасли на индустрията.  

“Ви Ес Ти Си” ООД се състои от екип от професионалисти – дипломирани магистри по здравословни и безопасни условия на труд, лекари по хигиена на труда, инженер технолози, експерти по индустриални отношения, които са се доказали в работата си в дългогодишния си опит в областта на ЗБУТ.

Ние се стремим да станем най-уважаваното и успешно дружество в областта на здравословните и безопасни условия на труд и именно за това никога не правим компромис с предлаганото качество на услугите.

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА

С какво ние сме по-добри от останалите, защо смятаме, че можем да бъдем алтернатива?

  • Дългогодишен и реален опит на терен в сферата на здравословните и безопасни условия на труд;
  • Участие в извършването на оценката на риска за здравето и безопасността на работещите съгласно изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа;
  • Реално проследяване на здравното състояние на всеки работещ;
  • Извършване на интерактивни обучения на работещи и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа;
  • Широк диапазон на предлагани услуги;
  • Кратки срокове и своевременна реакция при възникнала необходимост;
  • Качество на предлаганите услуги без компромиси и в най-кратки срокове;
  • Балансирани услуги като “разход-полза за клиента”;
  • Уважение, доверие, почтеност и прозрачност във взаимоотношенията с нашите клиенти и партньори и не на последно място - конфиденциалност;
  • Гарантирано и видимо присъствие в обслужваните предприятия.

НАШАТА МИСИЯ

Ние сме избирани и предпочитани като партньор, благодарение на това, че никога не се отказваме и постоянно се опитваме да подобрим и надградим предлаганите от нас услуги. Обичаме трудните и предизвикалени казуси в областта на ЗБУТ, като понякога предлагаме и нестандартни и иновативни подходи и решения на пръв поглед нерешими ребуси.

Убедени сме и вярваме, че  високите стандарти, които сме си поставили, са от полза, както за работещите, така и за работодателите, тъй като ще доведат до намаляване на риска от трудови злополуки по време на работа. Не трябва да забравяме също така, че по-добрите здравословни и безопасни условия на труд винаги водят до намаляване на отсъствията от работа, намаляват осигурителните разходи и повишават на мотивацията на работещите, не на последно място – повишват и ефективността и производителността на труда.

Телефон за връзка:

0886 253 116 | 0899 780 545

Адрес:

ул. Росица 21, гр. Разград